• Sov skönt i vårt rum Lycka

Lycka är en känsla av varaktigt välbehag. Lycka är ingenting du finner i pengar, hur du bor eller vilket välstånd du finner dig i. Detta är något du finner i dig själv, genom att vara nöjd över den du är.

Deepak Chopra tar ståndpunkt i Buddhas filosofi och menar att den biologiska hjärnans grundinställningar, att se möjligheter istället för nackdelar, är en stor orsak till att vi finner lycka. Låt oss på Björkede ge dig rätt förutsättningar att se möjligheter och känna lycka med en stunds närvaro och vila i vårt ”lyckliga” rum.

 

 

Galleri

  • Välkommen till lycka på Björkede

  • Välkommen till lycka på Björkede

  • Välkommen till lycka på Björkede

  • Välkommen till lycka på Björkede

  • Välkommen till lycka på Björkede

  • Välkommen till lycka på Björkede

Bokningsförfrågan